Hotel TURIEC Interior

Hotel TURIEC Interior

ROK

2009

LOKALITA

Martin, Slovakia

KATEGÓRIA

interior

KREATÍVNY RIADITEĽ

Ing. arch. Pavol Ziaťko

ZDIEĽAŤ PROJEKT