SYNONYMÁ, KTORÉ CHARAKTERIZUJÚ VÝZNAM FRANCÚZSKEHO SLOVA

propre

Architektonické štúdio Propre bolo založené v roku 2001 Ing. arch. Pavlom Ziaťkom a od svojho vzniku sa rozšírili jeho aktivity za hranice Slovenska, dokonca do zámoria.
Základom našej tvorivej činnosti je kombinácia požiadaviek klienta a rešpektu k atmosfére špecifickej lokality, v ktorej sa „príbeh“ daného diela odohráva – genius loci; čím prispieva ku vzniku harmónie.

IN VINO Modra - Slovak Republic - Architects: propre gallery- Copyright � 2009 Pato Safko. All Rights Reserved.
SLUŽBY

rozsah činností

NAŠA PRÁCA

ocenenia.

2012

CE∙ZA∙AR

NOMINÁCIA – bytové domy
2012

Cena Dušana Jurkoviča

NOMINÁCIA