Administrative Building PYTHON

Administrative Building PYTHON

ROK

2009

LOKALITA

Prievidza, Slovakia

KATEGÓRIA

administrative building

KREATÍVNY RIADITEĽ

Ing. arch. Pavol Ziaťko

VIZUALIZÁCIA

Ing. arch. Miroslav Kozár

ZDIEĽAŤ PROJEKT