CONTACT

propre spol. s r.o.

Ing. arch. Pavol Ziaťko
Hurbanovo námestie 46
BOJNICE 972 01
00421 915 782 463
propre@propre.sk

Ing. arch. Pavol Ziaťko
00421 905 606 828
ziatko@propre.sk

Ing. arch. Miroslav Kozár
00421 904 968 753
kozar@propre.sk